ODBORNÉ KOMISIE OZĽH

(2018 - 2022)

 

Športovo technická komisia (ŠTK)

   Štefan Kvak - predseda

   Jozef Babinský – člen

   Emil Pánči – člen

 

Dicsiplinárna komisia (DK)

Martin Babinský – predseda

Štefan Belvončík – člen

  Gabriel Líška – člen

 

Revízna komisia (RK)

   Peter Poracký – predseda

Marek Sagan – člen

 Andrej Sojčák – člen