ODBORNÉ KOMISIE OZĽH

(2018 - 2022)

 

Športovo technická komisia (ŠTK)

   Štefan Kvak - predseda

   Jozef Babinský – člen

   Juraj Jankuliak – člen

 

Dicsiplinárna komisia (DK)

Martin Babinský – predseda

Štefan Belvončík – člen

  Gabriel Líška – člen

 

Komisia rozhodcov (KR)

   Mário Druska – predseda

Jozef Babinský – člen

 Štefan Kvak – člen