HOSPODÁR a Revízna komisia OZĽH

 

Milan Laššák - hospodár 

 

Revízna komisia (RK)

   Peter Poracký – predseda

Marek Sagan – člen

 Emil Pánči – člen