HOSPODÁR a Revízna komisia OZĽH

 

Milan Laššák

 

Revízna komisia (RK)

   Peter Poracký – predseda

Marek Sagan – člen

 Andrej Sojčák – člen