SÚPISKY MUŽSTIEV

 

  V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov nemôžu byť spolu s menom a priezviskom zverejnené ČOP a adresa. Kompletné Súpisky všetkých mužstiev, teda aj s ČOP a adresou, sú k dispozícii u zapisovateľov na jednotlivých zimných štadiónoch.


 

Súpiska - vzor 2019 - 2020

Skupina A

 
 

 Skupina B

 
 

Ostaršenia

Ostaršenie - formulár