SÚPISKY MUŽSTIEV

 

    V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nemôžu byť spolu s menom a priezviskom zverejnené ČOP a adresa. Kompletné Súpisky všetkých mužstiev, teda aj s ČOP a adresou, sú k dispozícii u zapisovateľov na jednotlivých zimných štadiónoch.


 

Súpiska - vzor 2018 - 2019

Skupina A

 

 Skupina B

 
 

Ostaršenia

Ostaršenie - formulár

Ostaršenie - Bandoš Peter - Pucov

Ostaršenie - Vráb andrej - Pucov