SÚPISKY MUŽSTIEV

 

  V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov nemôžu byť spolu s menom a priezviskom zverejnené ČOP a adresa. Kompletné Súpisky všetkých mužstiev, teda aj s ČOP a adresou, sú k dispozícii u zapisovateľov na jednotlivých zimných štadiónoch.


 

Súpiska-vzor 2020-2021

Skupina A

 

 Skupina B

 

Ostaršenia

Ostaršenie formulár