SPRÁVY ŠTK

 

Správy Športovo-technickej komisie v sezóne 2018/2019:

 

Správa_ŠTK_OZĽH_1 2018-2019

Správa_ŠTK_OZĽH_2 2018 - 2019

Správa_ŠTK_OZĽH_3 2018 - 2019

Správa_ŠTK_OZĽH_4 2018-2019

Správa_ŠTK_OZĽH_5 2018 - 2019

Správa_ŠTK_OZĽH_6 2018 - 2019

Správa_ŠTK_OZĽH_7 2018 - 2019