SPRÁVY DK

 

Správy Disciplinárnej komisie OZĽH v sezónne 2018/2019:

 

Rozhodnutie DK_OZĽH_1 2018-2019