SPRÁVY DK

 

Správy Disciplinárnej komisie OZĽH v sezónne 2018/2019: