SPRÁVY DK

 

Správy Disciplinárnej komisie OZĽH v sezónne 2020/2021: