SPRÁVY DK

 

Správy Disciplinárnej komisie OZĽH v sezónne 2019/2020:

 

Rozhodnutie DK_OZĽH_1 2019-2020