PRAVIDLÁ ĽADOVÉHO HOKEJA 2018 - 2022 

(IIHF OFFICIAL RULE BOOK 2018 - 2022)

 

Najdôležitejšie zmeny pravidiel ĽH 2018 2022
Pravidlá ĽH 2018 2022
Zmeny pravidiel IIHF oktober 2019

 

IIHF RuleBook 2021-2022
Zmeny pravidiel IIHF 2021-2022