Začína sa 15. ročník OHLI

22.09.2018 15:22

Týmto Vás pozývame na stretnutie, zástupcov mužstiev a členov VV OZĽH, pred začiatkom 15.ročníka OHLI, ktoré sa uskutoční v piatok 28.septembra 2018 o 16:00 na obvyklom mieste v Trstenej.