Doplnenie spravodaja č. 1

02.11.2020 18:18

 

Na stretnutí zástupcov mužstiev skupiny B, dňa 18.9.2020 v Oravskej Lesnej, bol navrhnutý a schválený nasledovný bod, ktorý omylom (zabudnutý) nebol uvedený v spravodaji č. 1 :

 

 - Hráči mužstiev skupiny B, ktorí nevyrastali v žiackych kategóriách SZĽH a v skupine B hrajú za svoju rodnú obec, môžu zároveň hrávať za ktorékoľvek mužstvo skupiny A.

 

Tento bod bol dodatočne do Spravodaja č. 1 doplnený.