SÚPISKY MUŽSTIEV

 

    V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nemôžu byť spolu s menom a priezviskom zverejnené ČOP a adresa. Kompletné Súpisky všetkých mužstiev, teda aj s ČOP a adresou, sú k dispozícii u zapisovateľov na jednotlivých zimných štadiónoch.


 

Súpiska - vzor 2017-2018

Ostaršenie - formulár