Víťazi posledných piatich ročníkov súťaží, riadených OZĽH

24.09.2017 17:26

Zoznam víťazov (počet štartujúcich mužstiev) posledných piatich súťažných ročníkov.

Oravská hokejová súťaž (OHS)

32. OHS - Draci Dolný Kubín  (6 mužstiev)
31. OHS - TJ Oravská Lesná  (8 mužstiev)
30. OHS - Draci Dolný Kubín  (12  mužstiev)
29. OHS - Draci Dolný Kubín  (13 mužstiev)
28. OHS - Draci Dolný Kubín  (11 mužstiev)
 

Oravský pohár (OP)

21. OP - TJ Oravská Lesná  (6 mužstiev)
20. OP - TJ Oravská Lesná  (6 mužstiev)
19. OP - TJ Oravská Lesná  (4 mužstiev)
18. OP - HK Sokol Liesek    (2 mužstvá)
17. OP - HK Námestovo       (7 mužstiev)
 

Oravská hokejová liga internacionálov (OHLI)

13. OHLI - HK Oravská Jasenica  (8 mužstiev)
12. OHLI - Starci Dolný Kubín      (8 mužstiev)
11. OHLI - Primatori Námestovo  (8 mužstiev)
10. OHLI - HK Oravská Jasenica  (7 mužstiev)
09. OHLI - Starci Dolný Kubín      (6 mužstiev)