Rozpisy súťaží

14.10.2017 19:04

Dnes bol publikovaný jeden kompletný rozpis zápasov a dva neúplné rozpisy, ktoré budú doplnené v čo najkratšom možnom termíne.